Cho bé yêu

😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

Cho bé yêu
😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

☘☘☘☘☘Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học lại☘☘☘ 🍓🌹😋🥰😘

❤️ ☘☘MỪNG XUÂN TÂN SỬU😘 🍓🌹😋🥰😘

Sinh hoạt chi đoàn. Chủ đề: Tôi. Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

👉CHUYÊN ĐỀ LQCC LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG HT LÀM THEO TƯ TỬ HỒ CHÍ MINH 👉👉👉CỤM CÁNH BẮC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG MN SEN HỒNG ❤

🌺 🌺 🌺 🌺 KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

​ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2020 ​

☘  Từ nay, các em học sinh khi đến trường sẽ đi trên con con đường dễ dàng hơn...Thay mặt nhà trường cảm ơn, các anh em Đoàn xã Khánh Đông và các bậc phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường tham gia xây lên con đường này☘  ☘ ☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘

☘Năm học 2020-2021 bắt đầu...Chào mừng năm học mới❤️ ☘☘Năm học mới năm nay đặc biệt hơn mọi năm nè!!! ☘☘Chúc quý anh, chị, em đồng nghiệp một niên học mới nhiều may mắn, thành công.😘 🍓🌹😋🥰😘

🌺 🌺Công tác làm đồ dùng, và trang trí lớp của các cô trương MN Sen Hồng🌺 🌺

🍀🍀🍀🍀Công trình thanh niên 2020 Thực chương trình công tác 2020, hoạt động tháng thanh niên 2020. 🍀🍀🍀

Thực hiện các hoạt động chiến dịch tình nguyện Hè 2020.

Cho bé yêu

😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

Cho bé yêu
😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

☘☘☘☘☘Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học lại☘☘☘ 🍓🌹😋🥰😘

❤️ ☘☘MỪNG XUÂN TÂN SỬU😘 🍓🌹😋🥰😘

Sinh hoạt chi đoàn. Chủ đề: Tôi. Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

👉CHUYÊN ĐỀ LQCC LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG HT LÀM THEO TƯ TỬ HỒ CHÍ MINH 👉👉👉CỤM CÁNH BẮC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG MN SEN HỒNG ❤

🌺 🌺 🌺 🌺 KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

​ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2020 ​

☘  Từ nay, các em học sinh khi đến trường sẽ đi trên con con đường dễ dàng hơn...Thay mặt nhà trường cảm ơn, các anh em Đoàn xã Khánh Đông và các bậc phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường tham gia xây lên con đường này☘  ☘ ☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘

☘Năm học 2020-2021 bắt đầu...Chào mừng năm học mới❤️ ☘☘Năm học mới năm nay đặc biệt hơn mọi năm nè!!! ☘☘Chúc quý anh, chị, em đồng nghiệp một niên học mới nhiều may mắn, thành công.😘 🍓🌹😋🥰😘

🌺 🌺Công tác làm đồ dùng, và trang trí lớp của các cô trương MN Sen Hồng🌺 🌺

🍀🍀🍀🍀Công trình thanh niên 2020 Thực chương trình công tác 2020, hoạt động tháng thanh niên 2020. 🍀🍀🍀

Thực hiện các hoạt động chiến dịch tình nguyện Hè 2020.

Cho cha mẹ

😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

Cho cha mẹ
😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

☘☘☘☘☘Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học lại☘☘☘ 🍓🌹😋🥰😘

❤️ ☘☘MỪNG XUÂN TÂN SỬU😘 🍓🌹😋🥰😘

Sinh hoạt chi đoàn. Chủ đề: Tôi. Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

👉CHUYÊN ĐỀ LQCC LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG HT LÀM THEO TƯ TỬ HỒ CHÍ MINH 👉👉👉CỤM CÁNH BẮC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG MN SEN HỒNG ❤

🌺 🌺 🌺 🌺 KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

​ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2020 ​

☘  Từ nay, các em học sinh khi đến trường sẽ đi trên con con đường dễ dàng hơn...Thay mặt nhà trường cảm ơn, các anh em Đoàn xã Khánh Đông và các bậc phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường tham gia xây lên con đường này☘  ☘ ☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘

☘Năm học 2020-2021 bắt đầu...Chào mừng năm học mới❤️ ☘☘Năm học mới năm nay đặc biệt hơn mọi năm nè!!! ☘☘Chúc quý anh, chị, em đồng nghiệp một niên học mới nhiều may mắn, thành công.😘 🍓🌹😋🥰😘

🌺 🌺Công tác làm đồ dùng, và trang trí lớp của các cô trương MN Sen Hồng🌺 🌺

🍀🍀🍀🍀Công trình thanh niên 2020 Thực chương trình công tác 2020, hoạt động tháng thanh niên 2020. 🍀🍀🍀

Thực hiện các hoạt động chiến dịch tình nguyện Hè 2020.

Cho bé yêu

😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

Cho bé yêu
😘😘😘😘☘Trường mầm non Sen Hồng hưởng ứng tuần lễ áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam❤️ ☘☘.😘 🍓🌹😋🥰😘

☘☘☘☘☘Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học lại☘☘☘ 🍓🌹😋🥰😘

❤️ ☘☘MỪNG XUÂN TÂN SỬU😘 🍓🌹😋🥰😘

Sinh hoạt chi đoàn. Chủ đề: Tôi. Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

👉CHUYÊN ĐỀ LQCC LỒNG GHÉP TÍCH HỢP NỘI DUNG HT LÀM THEO TƯ TỬ HỒ CHÍ MINH 👉👉👉CỤM CÁNH BẮC THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG MN SEN HỒNG ❤

🌺 🌺 🌺 🌺 KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

​ VUI HỘI TRĂNG RẰM 2020 ​

☘  Từ nay, các em học sinh khi đến trường sẽ đi trên con con đường dễ dàng hơn...Thay mặt nhà trường cảm ơn, các anh em Đoàn xã Khánh Đông và các bậc phụ huynh đã phối hợp cùng nhà trường tham gia xây lên con đường này☘  ☘ ☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘☘  ☘

☘Năm học 2020-2021 bắt đầu...Chào mừng năm học mới❤️ ☘☘Năm học mới năm nay đặc biệt hơn mọi năm nè!!! ☘☘Chúc quý anh, chị, em đồng nghiệp một niên học mới nhiều may mắn, thành công.😘 🍓🌹😋🥰😘

🌺 🌺Công tác làm đồ dùng, và trang trí lớp của các cô trương MN Sen Hồng🌺 🌺

🍀🍀🍀🍀Công trình thanh niên 2020 Thực chương trình công tác 2020, hoạt động tháng thanh niên 2020. 🍀🍀🍀

Thực hiện các hoạt động chiến dịch tình nguyện Hè 2020.

Thông báo
Bản đồ
Video
Đang chờ cập nhật
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 974