GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khánh Đông, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Email:  mnshong.kv@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 02583.797.179

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

4. Quan điểm giáo dục: 
- Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp các hoạt động hợp lý phù hợp với từng độ tuổi.
- Tổ chức học bán trú cả ngày.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch.
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở.
 

                                                                                                             Ban giám hiệu Trường MG Sen Hồng