Trường Mẫu giáo Sen Hồng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2001.

Tại điểm trường chính có 02 phòng học, 01 phòng làm việc và 01 nhà bếp. 

Tại thôn Suối Thơm có 02 phòng học. Thôn Suối Sâu có 02 phòng học mượn của trường Tiểu học Khánh Đông để mở lớp Mẫu giáo 3- 4 tuổi và lớp Mẫu giáo 4 - 5 tuổi. 

Trường chưa có phòng chức năng. Điểm trường Suối Thơm chưa có hàng rào. 

Diện tích khuôn viên còn chật hẹp, điểm trường Suối Thơm chưa có nguồn nước cũng như nhà vệ sinh.