Hiện tại, trường có 9 giáo viên, 3 nhân viên cấp dưỡng.

100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên cấp dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về chương trình giáo dục mầm non, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Sĩ số lớp học năm học 2018-2019: 152 cháu.

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo.

- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 26 cháu/ 2 cô giáo.

- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 26 cháu/ 2 cô giáo.

- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A: 24 cháu/ 2 cô giáo.

- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi B: 21 cháu/ 2 cô giáo.

- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi C: 35 cháu/ 2 cô giáo.