🍀🍀🍀🍀Công trình thanh niên 2020 Thực chương trình công tác 2020, hoạt động tháng thanh niên 2020. 🍀🍀🍀

❤❤❤ Chi Đoàn Trường Mầm Non Sen Hồng phối hợp với Xã đoàn Khánh Đông tổ chức thực hiện xây dựng sân bóng cho các cháu thiếu nhi điểm trường Suối Thơm, xã Khánh Đông...❤❤❤

❤❤❤

❤❤❤