👉 ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN SEN HỒNG NHIỆM KỲ 2019-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Dưới sự tin yêu, tín nhiệm của các Đoàn viên thanh niên, BCH Chi đoàn mới gồm có:
1. Đ/c Chế Thị Thùy Hương - Bí thư
2. Đ/c: Nguyễn Bích Duyên - Phó bí thư
3. Đ/c Ngô Võ Thị Minh Thư - Ủy viên

Xin chúc mừng các bạn!!!

Cùng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, BCH Chi đoàn mới với quyết tâm đưa Chi đoàn ngày càng đi lên với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Ở đâu khó
Ở đó có thanh niên