☘☘☘☘☘Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học lại☘☘☘ 🍓🌹😋🥰😘

 

Để chuẩn bị cho việc học sinh, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng bệnh, ngày 08/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi thông báo số 43/TB-UBND gửi tất cả các trường học.