👉👉👉THAM DỰ HỘI THAO CÁC DÂN TỘC XÃ KHÁNH ĐÔNG NĂM 2019

Các bạn vận động viên không chuyên yêu quý của chúng ta đã xuất sắc mang về :
1. Giải Ba môn thi kéo co
2. Giải nhì chạy Việt dã

Chúc mừng các bạn đã đại diện cho đơn vị tham gia vô cùng nhiệt huyết và máu lửa 🥳🥳🥳