Sinh hoạt chi đoàn.   Chủ đề: Tôi.  Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 67-HD/TĐTN-TCKT ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Chiều ngày 28/01/2021 Chi đoàn Mầm non Sen Hồng  tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm Tháng 01 chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”,

Về sinh hoạt chi đoàn chủ điểm có đồng chí Chế Thị Thùy Hương – Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Sen hồng, Nguyễn Thị Nữ Trăm – Phó bí thư Chi đoàn trường Mầm non Sen hồng, và tất cả đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn trường Mầm non Sen hồng cùng về tham dự.

 

Nội dung sinh hoạt tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Lý Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn.

Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020; về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và vận động, khuyến khích đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng dất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm về lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh./.